Caritas Frivilligcentral

 
Hem

Vad är Caritas?

Om Frivilligcentralen

Arbetsboken

På gång just nu

Bli volontär

Kontakta oss

Länkar
Florence
Kraftkällan

Angereds-resursen

Bergsjön

Time-Bank

Trappan

 

Caritas Frivilligcentral
Bergsgårdsgärdet 69

424 32 Angered
tel/fax: 46 40 04

gun.holmertz@telia.com

Öppet:
måndag - torsdag
9 - 17
fredag 9 -15


Bergsjön
Bergsjön är med sina 14.993 invånare den minsta av de fyra stadsdelar som utgör nordöstra Göteborg, Gunnared, Lärjedalen, Kortedala och Bergsjön.
Drygt hälften av invånarna är födda i utlandet,36 % av familjerna uppbär försörjningsstöd, arbetslösheten är 56 % i åldrarna 24- 65 år, medelinkomsten är 125.600 kr/ år ( i Göteborgs stad 219.200 kr/ år).
Källa: Göteborgsbladet maj 2007.

Caritas arbete är koncentrerat till Komettorget i östra Bergsjön. Vid Komettorget bor 1.113 invånare i 522 lägenheter på tre gator Kometgatan, Meteorgatan, Nebulosagatan. Samtliga lägenheter ägs av fem privata bostadsföretag.

Drygt 70 % av invånarna är födda utomlands, 69 % av familjerna uppbär försörjningsstöd, arbetslösheten är i åldrarna 24-65 år är 68 %, medleinkomsten är 91.600 kr/år.
Källa: Göteborgsbladet maj 2007.

Det var så här det började
Den 26 mars 2001 diariefördes en intresseanmälan från Caritas under rubrik "Caritas söker sällskap i Bergsjön".
Det fanns flera anledningar till Caritas engagemang. Ett flerårigt samarbete mellan Caritas och Assyriska föreningen i Eko-huset Bågskytten med en mötesplats för äldre. Ett tjugotal (boende) kvinnor reste tre gånger i veckan mellan Rymdtorget i Bergsjön till Frivilligcentralen i Hjällbo, en buss- och spårvagnsresa på 40 minuter en väg.

Dock hände följande
I början av mars 2001 uttalade samtliga stadsdelsnämndens politiker följande: "Stadsdelen Bergsjön befinner sig vid ett vägskäl, antingen blir vi en avsjälpningsplats eller måste alla goda krafter måste samlas för att utveckla Bergsjön".

När vi på Frivilligcentralen i Hjällbo tog del av pressmeddelanden och radiosändninga beslöt vi oss för att vara en del av alla de krafterna i Bergsjön.

Hösten 2001
Startade ett samarbete med Kurdiska
kvinnoföreningen, Agenda 21, Gerås Samfällighet och Caritas med ekonomiskt stöd från Storstadssatsningen och medel ur EU:s Sociala fond.
Vår första gemensamma arbetsuppgift var att skriva Kometens Arbetsbok med följande teman:
* Boendet

* Trygghet och säkerhet

* Delaktighet och demokrati

* Offentlig omsorg

* Arbete och syssellsättning

* Service i stadsdelen

* Framtiden

Arbetsboken skrevs på följande språk: arabiska, bosniska, turkiska, svenska.

Vad är en Arbetsbok?
Arbetsboks metoden är ett processorienterat strukturerat arbetssätt som kan förklaras på följande sätt:

En grupp deltagare arbetar med att konkretisera problem som finns i området - Arbetsbok 1 delas ut genom dörrknackning till samtliga lägenheter - insamling av den ifyllda Arbetsboken - bearbetning av alla texter som finns i Arbetsbok
1 - vilket blir Arbetsbok 2 - utdelning till samtliga lägenheter med inbjudan till möten- temagrupper bildas som arbetar med Arbetsbok 2 - vilket blir ett Handlingsprogram.

Under tiden september 2002 till mars 2003 pågick ett uppsökande arbete i 522 lägenheter. 45 procent = 236 lägenheter, av de boende lämnade i kommentarer sina tankar, idéer, förslag i Arbetsboken och i sitt aktiva deltagande i en stor antal tema-möten.
Intresset var stort för att utveckla ett grannskapsarbete vid Komettorget med bas i de teman som fanns i Arbetsbok 1 och 2.

Frivilligcentralen Kometen
Den 1 april 2003 öppnar Bergsjöns första Frivilligcentral i en 3-rums lägenhet på Kometgatan 9. Frivilligcentralen Kometen är en mångkulturell mötesplats där de boende, såväl barn som ungdom och vuxna, möts oavsett, religion eller kön.

Frivilligcentralen är ett redskap för att utveckla ett aktivt medborgarskap och utgör en arena för engagemang och en vilja till delaktighet.

För att få trovärdighet i Kometens arbete krävs att svenska språket blir den gemensamma bas som Frivilligcentralen bygger på och inte den särart och etnicitetersom finns i stadsdelen.

Åren går
Frivilligcentralens adress är Meteorgatan 50 och är öppen två dagar i veckan, tisdagar klockan
13-18 och onsdagar klockan 13-18.

Frivilligcentralen har sin huvudsakliga inriktning på barn- och ungdomar genom teman som demokrati och solidaritet, hantverk, besök på
teater- film- museum samt stöd i läxhjälp.

Tisdagar är det "Öppet Hus" med verksamheter som svensk språkträning, social rådfrågning, hjälp och stöd i asylprocessen samt integrationsarbete